defi2

Rechercher

Liens

liens

Rejoignez-moi

Calendrier

loader

Prochains évènements

Aucun événement

Courriers d'information

Inscription à mes courriers d'information:

En ligne

Nous avons 33 invités et aucun membre en ligne


actu      echevin0     

Michel Naets (IC) vlaamse candidatenlijst

La liste FDF + IC (intérêt communaux) michel20naets20122591
 
Michel Naets is een 45-jarige Vlaamse Brusselaar.
Vandaag staat hij op de 16de plaats van de FDF lijst in Sint Pieters Woluwe. De lijsttrekker is kandidaat Burgemeester Serge de Patoul.
In Sint Pieters Woluwé, gaat het FDF, na het schisma met de MR de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober aan met een uitgebreide lijst waaronder talrijke onafhankelijke kandidaten van Gemeentebelangen.
Met zijn lijst FDF-IC (intérêts communaux) benadrukt Serge de Patoul, de huidige eerste Schepen, zijn wens om verder actief deel te nemen aan een goed bestuur.
Als Nederlandstalig benadrukt Naets dat de openheid van het FDF een belangrijk signaal is naar alle burgers toe. Het is manifest een erkenning van de Vlaamse aanwezigheid in zijn gemeente.
Het FDF onder leiding van Olivier Maingain heeft zich in het verleden sterk verzet tegen de eisen van Vlaanderen in het kader van het BHV-dossier.
De polarisatie tussen frans-en nederlandstaligen in Brussel is echter geen punt, in tegendeel !
Het Nieuwsblad schreef trouwens dat Maingain in zijn eigen gemeenten, van de oppositie, waaronder Vlaamse partijen, alle lof gekregen heeft over zijn Burgemeesterschap en zijn benadering naar de Vlamingen toe in het bijzonder. Dit is een riem onder het hart voor hem zelf maar ook voor alle FDF en onafhankelijke kandidaten.
Het FDF beoogt weliswaar nog steeds de uitbreiding van het Brussels Gewest, tenminste indien Brussel, de hoofdstad van Europa wil blijven ! Een uitbreiding naar de Vlaamse rand toe zou niet alleen het aantal Vlamingen in Brussel vergroten, maar het zou ook de fiscaliteit en de financieringsmechanismen van de hoofdstad verlichten en de faciliteitengemeenten definitief regulariseren.
Naets is ervan overtuigd : Het wordt tijd dat de Vlaamse Brusselaars zich van Vlaanderen ontvoogden.
De Vlaamse partijen bekijken nog steeds Brussel – en de financiering van de hoofdstad in het bijzonder - meewarig toe en lijken vaak de economische rol van de hoofdstad op nationaal vlak te negeren.
Dat de burgers die het wensen, in alle overheidsdiensten, in het Nederlands geholpen moeten kunnen worden, is ook voor het FDF, zonder ambiguïteit, een evidente basisrecht.
In Sint Pieters Woluwe weten vele oude van dagen beter dan wie ook dat destijds, de verste hoeken van de gemeente – als kleine gehuchten fungeerden – gebouwd en gerouwd door Vlaamse inheemse families. Het zou die gezinnen die aan de bakermat van onze gemeente liggen, oneer aandoen, hun taal en cultuur te negeren. Sint-Pieters Woluwe is altijd een open gemeente geweest. Na de bouw van de eerste Brusselse luchthaven die later omgebouwd werd tot een hippodroom werd de gemeente snel een ware hippe trekpleister voor internationale gemeenschappen. De architectuur, met de talrijke “cottages” liegt er niet om! Vandaag de dag blijft de openheid van de eerste inwoners van de gemeente nog steeds een waar begrip!
Aan de basis van goed bestuur liggen duidelijke afspraken.
De scholarisatie, het cultuur-en jeugdbeleid gepaard met een gezond financiële aanpak moeten ervoor zorgen dat eenieder zich thuis voelt in Sint-Pieters Woluwe. Hetzelfde geldt voor het openbaar vervoer en het groeiend verkeer, de veiligheid of de bejaardenverzorging. Een resem uitdagingen die de burger en zijn gemeente zullen toelaten met vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan.
De Gemeenteraadsverkiezing van 2012 heeft een sterke boodschap naar de verkiezing van 2014 toe !
Indien goed bestuur duidelijk een antwoord wil bieden aan het reilen en zeilen van de gemeente en haar inwoners, pleit het FDF voor een sterkere identiteit van alle inwoners van het Gewest : dé Brusselaars.
Het FDF is een centrum partij. In haar programma fungeren zowel duidelijke gevoeligheden naar de middenstand toe, met een oog op een geslaagde zelfrealisatie ; maar ook sociaal maatschappelijk staan even duidelijke accenten van bijstand en steun voor kansarmen. Sint Pieters Woluwe allicht bekend door de talrijke buitenlandse Ambassades, Residenties en Patriciërswoningen biedt evenzeer een groot aantal sociale woningen. Deze sociale mix maakt van de gemeente een plaats waar het aangenaam is om te wonen. De ploeg van het FDF en vertegenwoordigers van Gemeentebelangen, waaronder Naets, engageren zich om verder hieraan te werken.
Michel Naets is zelf zaakvoerder van een KMO en stelt vandaag een dertigtal mensen tewerk. Over personeel, administratie of fiscaliteit wisselt hij graag van gedachten uit, met andere zelfstandigen. Als actief lid van een service Club weet hij precies wat vrijwilligerswerk is. Diep humanistisch en fundamenteel gericht op een sociale cohesie is hij thans ook lid van een muziekmaatschappij.
Politiek is Naets niet helemaal onbekend. Als klein- en achterkleinzoon van Burgemeesters in de Kempen gaat hij er prat op dat zijn voorouders zelf partijloos waren. Lokale politiek hoeft geen partij, wel een hart ! Vertaald naar vandaag : Goed bestuur is een kwestie van gezond verstand en van een goed financieel plan !
In 2006 stond hij op de VLD lijst in Schaarbeek. Aan talloze vergaderingen en bijéénkomsten heeft hij deelgenomen. Een noodzakelijke demarche om een concreet beeld te krijgen over de reële bekommernissen van een lokale collectiviteit. Van deze ervaring trekt hij allicht een eerste conclusie : Nederlandstalige partijen in Brussel schrikken Brusselaars af en interesseren de inwoners van Vlaanderen amper.
In 2009 is Naets terug te vinden op de lijsten van ProBruxsel ; een nieuwe partij – pluralistisch, sociaal – gericht op àlle Brusselaars. Uit de vele boeiende gesprekken met talloze bekende en minder bekende Vlaamse figuren groeit het intense geloof dat de Vlaamse Brusselaar op de eerste plaats… een Brusselaar is ! De ontvoogding van de Vlaamse Brusselaar is gestart !
2012 wordt weerom een nieuwe uitdaging : Een Vlaming op een FDF lijst ! Contradictio Interminis ?
Integendeel ! Terwijl op Nationaal vlak velen met argusogen kijken naar 2014 en het resultaat van de N-VA, toch zal het lot van de Vlaamse Brusselaar reeds in 2012 bepaald worden !
Indien het FDF – met een Nederlandstalige zoals Naets – kan aantonen dat de toekomst van ons Federaal België enkel met een versterkte Brussels Gewest verder kan dan zullen ook de Vlaamse Brusselaars zich, in Brussel, écht thuis voelen.
Michel Naets is alvast heel erg gelukkig om in Sint Pieters Woluwe te wonen waar hij een familie erfgoed betrekt.
Eén oproep ? Naets pleit voor een grotere openheid van de media voor kleine visjes ; nieuwe krachten, onbekenden die wel wat te vertellen hebben, maar die vaak geen kans krijgen om het eens uit te leggen wat goed bestuur wel eens zou kunnen zijn !